Registreringsskjema Ungdomsarbeidet i Os kyrkjelyd


Den påmelde
Dei mørke felta må alltid fyllast ut:
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite?


Dette er obligatorisk: Eg samtykker at personopplysningene mine blir brukt til å melde meg inn i KFUK-KFUM og/eller KRIK.

Fremover må vi ha ein oversikt over kven som tilhøyrer dei ulike grupene:
Eg er med i følgande: - set kryss for det som passer for deg.


Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: