Konfirmantpåmelding
2020-2021


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite om helse, gruppeval, konfirmasjonsdag o.l.
Skriv inn din favorittaktivitet i gruppa(ene) du velger nedanfor. F.eks. drama,turer,foto,brettspel...

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule


Vi deler inn i aktivitetsgrupper utifrå interesser. Merk av minst 3 aktiviteter i prioritert rekkefølge.
Musikk (song - musikk, drama, lyd/lys/media) (2 ledige plasser)
Frivillig innsats (for folk i Os, for rettferd, for miljø, og anna) (1 ledig plass)
Hobbyaktivitetar (matlaging, foto, tekikne/male, fikse/mekke, sy/strikke) (2 ledige plasser)
Velg tidspunkt som passar best for påmeldingssamtale for føresette og konfirmant

 

Velg dato og kyrkje for konfirmasjon

 

Ønskjer du konfirmantbibel på nynorsk eller bokmål?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng av og til litt hjelp av nokre foreldre. Sett kryss ved dei oppgåve du kan hjelpe til med

Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng av og til litt hjelp av nokre foreldre. Sett kryss ved dei oppgåve du kan hjelpe til med