Konfirmantpåmelding
2024-2025


Konfirmanten
Det er viktig at ein føresett gjennomfører påmeldinga.

Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:


Er det noko vi treng å vite om helse, gruppeval, konfirmasjonsdag o.l.
SkuleFør gruppeval kan det være lurt å lese gjennom informasjonen som ligg på vår nettside www.kyrkja.no/os-vestland under konfirmasjon.
Når gruppealternativa er fulle, forsvinn dei frå lista som eit alternativ.

Dersom din konfirmant ikkje kan følgje ordinært opplegg, så vel du gruppa som heiter «Bli kjent med kyrkja og trua» for din konfirmant (skriv i kommentarfeltet kva utfordringar og behov konfirmanten har) Vi tek kontakt for å tilpasse opplegg


JoinUs KOR (ledige plasser)
JoinUs BAND (4 ledige plasser)
JoinUs DANS (19 ledige plasser)
Ut og sånn (8 ledige plasser)
Godheit og sånn (1 ledig plass)
DELTAkonfirmant - digitalt konfirmantopplegg (ledige plasser)
Rom for deg (ledige plasser)


Velg den gudstenesta de ønskjer. Vi kan ikkje garantere at de får valgt klokkeslett, men prøver så godt vi kan.
Dersom eit klokkeslett ikkje er tilgjengeleg er det allereie fullt på den gudstenesta.

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Vi treng foreldrehjelp til ulike oppgåver ved arrangement. Sett kryss ved eitt eller fleire av alternativa under:


Er det i orden at namnet på konfirmanten vert offentleggjort på konfirmantlister på vår nettside, Os og Fusaposten og Midtsiden til våren?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Vi treng foreldrehjelp til ulike oppgåver ved arrangement. Sett kryss ved eitt eller fleire av alternativa under:

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Os sokn
Organisasjonsnummer: 976995155

Konfirmantavgift Beløp: kr 1900,00 (NOK)