Påmeldingsskjema for konfirmasjonsåret 2024-2025 i Fusa sokn


Konfirmanten
Fyll ut med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Har konfirmanten særlege behov som me treng å vita om?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB. Bildet blir berre brukt internt på kyrkjekontoret for at konfirmantleiarane fortare skal bli "kjend" med konfirmanten.

 Kvar ynskjer du å konfirmera deg?
03.mai Sundvor kyrkje
04.mai Hålandsdal kyrkje
10.mai Fusa kyrkje
11.mai Strandvik kyrkje

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Som føresett for konfirmanten kan eg hjelpa til med å:

Er det greitt om me offentleggjer namn og bilete på konfirmanten i samband med annonsering i kyrkjeblad, Os og Fusaposten og/eller på Facebook/nettside?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Som føresett for konfirmanten kan eg hjelpa til med å: