Påmeldingsskjema


Konfirmanten
Fyll ut med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Har konfirmanten særlege behov som me treng å vita om?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB. Bildet blir berre brukt internt på kyrkjekontoret for at konfirmantleiarane fortare skal bli "kjend" med konfirmanten.

 Kvar ynskjer du å konfirmera deg?
Fusa kyrkje 6.mai kl.11.00
Fusa kyrkje 6.mai kl.13.00
Hålandsdal kyrkje 30.apr kl.10.00
Hålandsdal kyrkje 30.apr kl.12.00
Strandvik kyrkje 29.apr kl. 11.00
Sundvor kyrkje 7.mai kl.11.00

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Som føresett for konfirmanten kan eg hjelpa til med å:

Er det greitt om me offentleggjer namn og bilete på konfirmanten i samband med annonsering i kyrkjeblad, Os og Fusaposten og/eller på Facebook/nettside?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Som føresett for konfirmanten kan eg hjelpa til med å: