Os sokn > Påmeldingar > Heilt 1. klasses

Velkomen til Heilt førsteklasses

Vi inviterar alle fyrsteklassingar i Os kyrkjelyd til fem kjekke samlingar i Tunet. Vi skal bruke 6-årsboka som blei utdelt ved skulestart. Om du ikkje har fått boka, får du den på fyrste samlinga. Gjennom drama, song og ulike hobbyaktivitetar vert vi kjent med bibelforteljingane i boka. Vi et kveldsmat saman til slutt. Dei vaksne er velkomne til ein kopp kaffi kl. 18.45. Fyrste samling vert tysdag 4. mars kl. 17.30 i Tunet. Datoane for dei andre samlingane er: 11. 18. og 25 mars og 1. april